TOUR ĐÀ LẠT - NHA TRANG

Vinpearl Land - Dốc Lết (đi - về: xe)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020__2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25/4/2020
3.300.000 VNĐ

NHA TRANG (đi: xe - về: tàu hoả)

 • 3 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020__2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25/4/2020
2.970.000 VNĐ

NHA TRANG (đi: xe - về: máy bay)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020__2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25/4/2020
3.200.000 VNĐ

NHA TRANG (đi: máy bay - về: xe)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020__2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25/4/2020
3.150.000 VNĐ

ĐÀ LẠT (đi - về: xe)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020
3.100.000 VNĐ

ĐÀ LẠT (đi: xe - về: máy bay)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020
3.000.000 VNĐ

ĐÀ LẠT (đi - về: máy bay)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020
2.820.000 VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT (đi - về: xe)

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020__4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25/4/2020
4.050.000 VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT (đi: xe - về: máy bay)

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/3/2020__4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25/4/2020
3.930.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên