TOUR MIỀN TÂY

Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc

 • 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện
 • Hàng ngày
2.000.000 VNĐ

Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ

 • 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện
 • Hàng ngày
600.000 VNĐ

Mỹ Tho - Bến Tre - Tát Mương Bắt Cá

 • 1 ngày
 • Phương tiện
 • Hàng ngày
470.000 VNĐ

Chợ Nổi Cái Bè - Cù Lao Tân Phong

 • 1 ngày
 • Phương tiện
 • Hàng ngày
435.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên